Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Reviews (1) • Very good
30 January 2013
vizyon katar / imkansız diye bir şey yoktur
Analist olmak insana karşısına çıkan her şeyi tüm boyutlarıyla değerlendirme yetisi kazandırıyor. İstemeseniz de olası tüm sonuçlar gözünüzde canlanıyor. Ve siz "imkansız" diye bir şeyin olmadığını sadece "bazı olayların ortaya çıkma olasılığının diğerlerinden daha düşük" olduğunu bildiğinizden denemekten hiç vazgeçmiyorsunuz!
Hocalarımızdan birinin her yıl mezun edeceği öğrencilerine söylediği şu değişmez cümle de "hayata atılınca" anlamını buluyor: "Burada ne öğrendiğiniz size burdan çıktıktan sonra yetmeyecek. Sizler aynı zamanda kendinizi pazarlamayı da iyi bilmelisiniz. Bilginizi ve kendinizi satmayı öğrenin"..
istatistik
This site uses cookies. If you continue browsing, the use of cookies is deemed to be accepted. Show more