Ondokuz Mayıs University

Ondokuz Mayıs University

Reviews (2) • Very good
14 August 2012
Çağı yakalamak
Bölüm güzel mezun olunca farkı anlaşılıyor. Maddi olarak iyi duruma gelebilirsiniz.
Çok iyi ama bilgisayar bıranşında yeterli görmüyorum.
Çok iyi öğrenci el üstünde tutuluyor diyebilirim...
Bilgisayar branşı olmasına rağmen eğitim ağırlıklı dersler.
Bilgisayar labarutuvarı v.s. yeterli
Öğrenci toplulukları , Tiyatro, Spor tesisleri v.s. geniş imkan alanı
bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlii
14 August 2012
neeee
Bölüm güzel ama giderek etkinliğini kaybediyor. Bir matematik,fizik öğretmenliği yada fen bilgisi öğretmenliğinin yeri daha iyi.
Eğitmnler yeterliydi fakat bilgisayar branşında yeterli bulmuyorum
Öğrenci el üstünde tutuluyordu diyebilirim
Bilgisayar branşı olmasına rağme eğitim ağırlıklı idi dersler hem sayısal hem sözel dersler var.
Okulun olanakları yeterli bilgisayar labaratuvarı v.s.
Sosyal etkinlik her daim var. Yeterli Tiyatro ,Müzik festivalleri v.s.
Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Öğretmenliği
This site uses cookies. If you continue browsing, the use of cookies is deemed to be accepted. Show more